فیصل بن فرحان: در امور داخلی ایران مداخله نمی‌کنیم 
فیصل بن فرحان: در امور داخلی ایران مداخله نمی‌کنیم 

🔻فیصل بن فرحان: در امور داخلی ایران مداخله نمی‌کنیم  وزیر خارجه عربستان در گفت‌وگو با شبکه العربیه: سیاست ثابت ما عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها است و نمی‌خواهیم در خصوص تحولات اخیر ایران اظهارنظر کنیم. 🔹برای ایران و مردم آن آرزوی خیر داریم. 🔹پنج دور گفت‌وگو بین دو کشور برگزار شده و طرفین […]

🔻فیصل بن فرحان: در امور داخلی ایران مداخله نمی‌کنیم 

وزیر خارجه عربستان در گفت‌وگو با شبکه العربیه: سیاست ثابت ما عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها است و نمی‌خواهیم در خصوص تحولات اخیر ایران اظهارنظر کنیم.

🔹برای ایران و مردم آن آرزوی خیر داریم.

🔹پنج دور گفت‌وگو بین دو کشور برگزار شده و طرفین در حال بررسی و ارزیابی این گفت‌وگوها برای برگزاری دور ششم هستند.