فیفا به بازیکنان فوتبال هشدار داد: راهی این ۷ لیگ نشوید
فیفا به بازیکنان فوتبال هشدار داد: راهی این ۷ لیگ نشوید

فیفا به بازیکنان فوتبال هشدار داد: راهی این ۷ لیگ نشوید 🔹فیفا در نامه‌ای هفت لیگ را که بیشترین شکایت از آنها شده را معرفی کرد و به بازیکنان توصیه کرد که راهی این لیگ‌ها نشوند. 🔹این هفت لیگ که در نامه فیفا درباره بازی کردن به آنها هشدار داده شده است عبارتند از: لیگ […]

فیفا به بازیکنان فوتبال هشدار داد: راهی این ۷ لیگ نشوید

🔹فیفا در نامه‌ای هفت لیگ را که بیشترین شکایت از آنها شده را معرفی کرد و به بازیکنان توصیه کرد که راهی این لیگ‌ها نشوند.

🔹این هفت لیگ که در نامه فیفا درباره بازی کردن به آنها هشدار داده شده است عبارتند از: لیگ چین، عربستان، یونان، ترکیه، الجزایر، رومانی و لیبی.