فیلترینگ یک گام به شکست نزدیک‌تر
فیلترینگ یک گام به شکست نزدیک‌تر

فیلترینگ یک گام به شکست نزدیک‌تر / دنیا فقط چند گام تا اعلام رسمی فعالیت اینترنت ماهواره‌ای! کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در حال تنظیم قانونی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خدمات اتصال ماهواره‌ای را مستقیماً به گوشی‌های موبایل ارائه کنند. این کمیسیون طرح جدیدی را پیشنهاد کرده که به موجب آن، اتصال ماهواره‌ای به‌طور […]

فیلترینگ یک گام به شکست نزدیک‌تر / دنیا فقط چند گام تا اعلام رسمی فعالیت اینترنت ماهواره‌ای!

کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در حال تنظیم قانونی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خدمات اتصال ماهواره‌ای را مستقیماً به گوشی‌های موبایل ارائه کنند.

این کمیسیون طرح جدیدی را پیشنهاد کرده که به موجب آن، اتصال ماهواره‌ای به‌طور مستقیم در دسترس گوشی‌های هوشمند سراسر جهان قرار می‌گیرد.