فیلم داستانی «شیب» درباره زندگی شهید مدافع علم ساخته شد
فیلم داستانی «شیب» درباره زندگی شهید مدافع علم ساخته شد

فیلم داستانی «شیب» درباره زندگی شهید مدافع علم ساخته شد 🔹این فیلم به کارگردانی حمیدرضا کردسیچانی به انتخاب مسیر در زندگی آدم‌ها می‌پردازد؛ اینکه در انتخاب مسیر سربالایی یا سرپایینی چگونه عمل می‌کنيم و سهم دیگران در این خصوص چیست؟ 🔹محور اصلی قصه یکی از نخبگان علمی به نام دکتر اردوان است که با توجه […]

فیلم داستانی «شیب» درباره زندگی شهید مدافع علم ساخته شد

🔹این فیلم به کارگردانی حمیدرضا کردسیچانی به انتخاب مسیر در زندگی آدم‌ها می‌پردازد؛ اینکه در انتخاب مسیر سربالایی یا سرپایینی چگونه عمل می‌کنيم و سهم دیگران در این خصوص چیست؟

🔹محور اصلی قصه یکی از نخبگان علمی به نام دکتر اردوان است که با توجه به نوع تفکرش مبنی بر پذیرش علم و ایده‌هایش در خارج از کشور برای رسیدن به اهداف و آرزوهای دیرینه خود، درست زمانی که همه شرایط برای مهاجرتش فراهم می‌شود، تصمیم می‌گیرد که…

🔹به گفته کردسیچانی این قصه انتخاب بزرگانی است که مشقت می‌خرند بر جان برای آسایش دیگران؛ آنها که مرارت بالا رفتن از سربالایی زندگی را به عقیده و ایده به جان می‌خرند تا دیگران بدون صرف وقت و هزینه، خود را در سرازیری اسایش و آرامش زندگی بیابند.