قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی: زن، زندگی و آزادی سه شعار اصلی اسلام است
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی: زن، زندگی و آزادی سه شعار اصلی اسلام است

🔻قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی: زن، زندگی و آزادی سه شعار اصلی اسلام است حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی: زمانی که دشمن صراحتاً شعار خود را تغییر می‌دهد و از حوزه سیاسی به حوزه تحولات اجتماعی کوچ می‌کند، چون می‌داند دیگر بازی‌های دوم خرداد فایده ندارد و مردم دیگر فریب این بازی‌ها را نمی‌خورند. […]

🔻قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی: زن، زندگی و آزادی سه شعار اصلی اسلام است

حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی: زمانی که دشمن صراحتاً شعار خود را تغییر می‌دهد و از حوزه سیاسی به حوزه تحولات اجتماعی کوچ می‌کند، چون می‌داند دیگر بازی‌های دوم خرداد فایده ندارد و مردم دیگر فریب این بازی‌ها را نمی‌خورند. زن، زندگی و آزادی سه شعار اصلی اسلام است.