قاتل پنهان در کمین/۶۴ درصد زنان جامعه کم‌تحرکند
قاتل پنهان در کمین/۶۴ درصد زنان جامعه کم‌تحرکند

قاتل پنهان در کمین/۶۴ درصد زنان جامعه کم‌تحرکند 🔹براساس آمارهای رسمی  در شرایط فعلی ۵۹ درصد جمعیت ایران وزن بالا دارند، ۳۷ درصد فشار خون دارند، ۲۳ درصد دچار افسردگی هستند و ۴۶ درصد هم کلسترل بالا دارند. ادامه روند کم تحرکی و اضافه وزن در کشور بدون شک منجر به پیشروی «قاتل پنهان» خواهد […]

۸

قاتل پنهان در کمین/۶۴ درصد زنان جامعه کم‌تحرکند

🔹براساس آمارهای رسمی  در شرایط فعلی ۵۹ درصد جمعیت ایران وزن بالا دارند، ۳۷ درصد فشار خون دارند، ۲۳ درصد دچار افسردگی هستند و ۴۶ درصد هم کلسترل بالا دارند. ادامه روند کم تحرکی و اضافه وزن در کشور بدون شک منجر به پیشروی «قاتل پنهان» خواهد شد.

🔹براساس بررسی دفتر پژوهش ایرنا، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ میزان کم تحرکی در کشور ۲۵ درصد رشد داشته است که این میزان در بخش بانوان رشد چشمگیری داشته و در شرایط فعلی ۶۴ درصد از بانوان ایران دچار کم‌تحرکی هستند.

🔹ایران ۶.۸ برابر سوئد جمعیت دارد اما تعداد مدال‌های المپیک آن در مجموع یک هفتم سوئد است. یکی از عوامل مهم این است که در سوئد بالای ۵۰ درصد مردم هفته‌ای سه جلسه و بقیه یک یا دو جلسه ورزش می‌کنند که این آمار در ایران ۱۰ درصد است.