قاسم مکارم آزاد شد
قاسم مکارم آزاد شد

قاسم مکارم آزاد شد 🔹وزیر راه و شهرسازی از آزاد شدن بازرس ویژه این وزارتخانه که پیش از این با اتهام اخذ رشوه بازداشت شده بود، خبر داد. 🔹وی درباره نحوه آزادسازی وی اینکه با وثیقه آزاد شده پاسخی نداد.

قاسم مکارم آزاد شد

🔹وزیر راه و شهرسازی از آزاد شدن بازرس ویژه این وزارتخانه که پیش از این با اتهام اخذ رشوه بازداشت شده بود، خبر داد.

🔹وی درباره نحوه آزادسازی وی اینکه با وثیقه آزاد شده پاسخی نداد.