قانون‌گریزی وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
قانون‌گریزی وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

رئیس سازمان نظام پرستاری با انتقاد به اجرای قانون تعرفه‌گذاری در وزارت بهداشت، تأکید کرد: این نه تنها اجرای قانون خدمات تعرفه‌گذاری نیست بلکه قانون گریزی است. به گزارش تایسیزنیوز، محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری شنبه ۲۷ آبان در آستانه روز پرستار در نشست خبری با تبریک این روز به جامعه پرستاری، بیان داشت: […]

رئیس سازمان نظام پرستاری با انتقاد به اجرای قانون تعرفه‌گذاری در وزارت بهداشت، تأکید کرد: این نه تنها اجرای قانون خدمات تعرفه‌گذاری نیست بلکه قانون گریزی است.

به گزارش تایسیزنیوز، محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری شنبه ۲۷ آبان در آستانه روز پرستار در نشست خبری با تبریک این روز به جامعه پرستاری، بیان داشت: برای اولین بار مراکز امن بیمارستانی در غزه مورد هدف قرار می‌گیرد ضمن ابراز همدردی با مردم غزه این اقدامات را محکوم می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ۴ بیانیه در محکومیت این اقدامات رژیم صهیونیستی صادر کرده این، افزود: پیش‌هایی در این خصوص راه‌اندازی شده و سازمان نظام پرستاری همراه با دیگر سازمان‌ها تجمع اعتراضی داشتیم و حدود ۵ هزار نفر از پرستاران برای رفتن به غزه اعلام آمادگی کردند.

رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به هفته پرستار، خاطرنشان کرد: در طول چهارسال گذشته با شروع دوره چهارم پرستاری دوره کرونا شروع شد و در این بین برخلاف تمام دستگاه‌ها که کارشان تعطیل یا دور کار شدند پرستار آن بیشتر حضور پیدا کردند.

میرزابیگی با بیان اینکه ستاد صحت در دوران کرونا تشکیل شد تا وضعیت پرستاران در مراکز درمانی کرونا را رصد کند، افزود: به صورت شبانه روزی کل کشور را رصد می‌کردیم و تمام پرستاران حداقل یکبار کرونا گرفته و ۱۵۰ پرستار در این دوران به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به استخدام نیرو‌های در دوران کرونا، تصریح کرد: با پیگیری سازمان طرح قاصدک جمع‌آوری و مطالبات پرستاران و کادر بیمارستانی در آن زمان پرداخت شد.

میرزابیگی با اشاره به استخدام ۵۲ هزار نیرو در وزارت بهداشت، ابراز داشت: تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از سال ۹۹ کلید خورد. به محض شروع کار دولت سیزدهم کار آغاز شد و تعرفه‌گذاری با اصلاحاتی آغاز شده اشت.

وی با انتقاد به اجرای قانون تعرفه‌گذاری در وزارت بهداشت، تأکید کرد: این نه تنها اجرای قانون خدمات تعرفه‌گذاری نیست بلکه قانون گریزی است.

رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اکنون در مراکز درمانی اجرا نمی‌شود، یادآور شد: تمام خدمات پرستاری کد‌هایی دارد که باید سیستم‌های آپ آی اس در بیمارستان‌ها باید بتوانند این کد‌ها را بخوانند و اگر این طور نباشد اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیست.

میرزابیگی با تأکید بر اینکه فعلا آنچه در وزارت بهداشت در خصوص قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تنها ثبت بسته‌های خدمتی آن هم به شکل محدود در بخشی از مراکز درمانی است، گفت: اکنون این قانون چهار سال زمین گیر است و دستور رهبری و رئیس جمهور اجرا نشده است.

رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: در خصوص قوانین پرستاری در این برنامه مشکلاتی به وجود می‌آید و آسیب زاست.

میرزابیگی اشاره به بند‌های مختلف قانون برنامه هفتم توسعه، متذکر شد: قانون بهره وری صدمه دیده است؛ ضمن اینکه تربیت نیرو‌های بین بخش رشته‌های حد واسط نیز آسیب زاست.

وی با اشاره به اینکه نباید حرکت روبه جلوی پرستاری متوقف شود، نسبت به احیای دوره بهیاری انتقاد کرد.

رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه عده‌ای خارج از پرستاری در خصوص تربیت نیروی پرستاری اقدام می‌کنند، افزود: عده‌ای می‌خواهند رشته‌هایی را احیا کنند که منسوخ شده است.

میرزابیگی با اشاره با اینکه به سمت گران شدن خدمات تخصصی پزشکی می‌رویم و خدمات القایی به مردم آسیب می‌زند، گفت: پرستاری با صور ت تبعیض‌آمیز از نظام سلامت استفاده می‌کند و باید اصلاح شود.

شمس با انتقاد از اجرای نادرست قانون تعرفه گذاری و دستمزد بسیار کم اضافه کاری اجباری پرستاران،گفت:کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی بسیار جدی است.

وی با اشاره به اهمیت پرداخت فوق العاده خاص به پرستاران،افزود:سخنرانی کار مربوط به پرستاران است و کار اینها تعطیل بردار نیست و این اقدام درخصوص پرداخت فوق العاده خاص باید انجام شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره با خدمات پرستاری در منزل،اظهار داشت:پوشش بیمه این خدمات باید مورد توجه قرار گیرد و با دلیل عدم پوشش بیمه این خدمات مردم بسیاری توان دریافت این خدمات را ندارند.

وی با انتقاد از عدم  اجرای کامل قانون بهره وری،ابراز کرد: با توجه به تخصصی شدن خدمات دیگر جای احیای دوره به یاری نیست و عرصه آموزشی در بیمارستانها اتفاق می افتد و به نظر این طور آموزش ها نوعی خصوصی سازی خدمات پزشکی است.

شمس الدین شمسی رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور  شمس با انتقاد از اجرای نادرست قانون تعرفه گذاری و دستمزد بسیار کم اضافه کاری اجباری پرستاران،گفت:کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی بسیار جدی است.

وی با اشاره به اهمیت پرداخت فوق العاده خاص به پرستاران،افزود:سخنرانی کار مربوط به پرستاران است و کار اینها تعطیل بردار نیست و این اقدام درخصوص پرداخت فوق العاده خاص باید انجام شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره با خدمات پرستاری در منزل،اظهار داشت:پوشش بیمه این خدمات باید مورد توجه قرار گیرد و با دلیل عدم پوشش بیمه این خدمات مردم بسیاری توان دریافت این خدمات را ندارند.

وی با انتقاد از عدم  اجرای کامل قانون بهره وری، ابراز کرد: با توجه به تخصصی شدن خدمات دیگر جای احیای دوره به یاری نیست و عرصه آموزشی در بیمارستانها اتفاق می افتد و به نظر این طور آموزش ها نوعی خصوصی سازی خدمات پزشکی است.