قانون حمایت از گزارشگران فساد به دولت ارسال شد
قانون حمایت از گزارشگران فساد به دولت ارسال شد

قانون حمایت از گزارشگران فساد به دولت ارسال شد رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون حمایت از گزارشگران فساد را به دولت ارسال کرد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از ایرنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، قانون حمایت از گزارشگران فساد […]

قانون حمایت از گزارشگران فساد به دولت ارسال شد

قانون حمایت از گزارشگران فساد به دولت ارسال شد

رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون حمایت از گزارشگران فساد را به دولت ارسال کرد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از ایرنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، قانون حمایت از گزارشگران فساد را به دولت ارسال کرد.

کلیات طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در جلسه روز یکشنبه – ۲۱ اسفند ماه – سال گذشته به تصویب رسید. همچنین یک فوریت این طرح پیش از این در جلسه علنی ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.