قاچاقچی مواد سوختی در شبستر ۳۴ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال جریمه شد
قاچاقچی مواد سوختی در شبستر ۳۴ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: متهم پرونده قاچاق ۱۸ هزار لیتر مواد سوختی در شبستر به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال جریمه محکوم شد. به گزارش تایسیزنیوز، «صمد حضرتی» با بیان اینکه پرونده کشف این مواد سوختی قاچاق از سوی اطلاعات سپاه به تعزیرات حکومتی شبستر ارسال شده است، افزود: به پرونده […]

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: متهم پرونده قاچاق ۱۸ هزار لیتر مواد سوختی در شبستر به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش تایسیزنیوز، «صمد حضرتی» با بیان اینکه پرونده کشف این مواد سوختی قاچاق از سوی اطلاعات سپاه به تعزیرات حکومتی شبستر ارسال شده است، افزود: به پرونده قاچاق این میزان مواد سوختی موجود و ۹۲ پالت فروخته شده در وقت تعیین شده در شعبه تعزیرات حکومتی این شهرستان رسیدگی شد.

وی اظهار کرد: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارایه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ضبط کالای موجود و با احتساب قیمت مال فروخته شده به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد.

متهم قاچاق مواد خوراکی و نوشیدنی در بستان آباد سه میلیارد و ۶۰۴ میلیون ریال جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به پرونده قاچاق مواد خوراکی و نوشیدنی به ارزش یک میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال در بستان آباد، گفت: این پرونده از سوی نیروی انتظامی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شده بود که در وقت تعیین شده در این شعبه رسیدگی شد.

حضرتی، ادامه داد: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارایه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت سه میلیارد و ۶۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدرسه غیردولتی در عجبشیر یک میلیارد ریال جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تخلف گرانفروشی یک مدرسه غیردولتی در عجبشیر گفت: پرونده تخلفاتی این مدرسه در بازرسی توسط گشت مشترک تشکیل شده بود و ارزش آن به ۱۰۰ میلیون ریال بود که در وقت تعیین شده در شعبه تعزیرات حکومتی این شهرستان رسیدگی شد.

حضرتی، افزود: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارایه نکردن مدارک قانونی، اتهام گرانفروشی را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ممهور کردن پروانه مدرسه به مهر تخلف اول به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

در نیمه نخست سال جاری به دنبال رسیدگی به یک هزار و ۹۲۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در آذربایجان شرقی، قاچاقچیان به پرداخت بیش از ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.