قاچاقچی مواد سوختی در شبستر ۹۷میلیارد و ۶۶۸میلیون ریال جریمه شد
قاچاقچی مواد سوختی در شبستر ۹۷میلیارد و ۶۶۸میلیون ریال جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قاچاقچی مواد سوختی در شهرستان شبستر به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. به گزارش تایسیزنیوز، «صمد حضرتی» با اشاره اینکه پرونده این قاچاق از سوی نیروی انتظامی به اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ارسال شده است، افزود: ارزش این مواد سوختی قاچاق […]

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قاچاقچی مواد سوختی در شهرستان شبستر به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش تایسیزنیوز، «صمد حضرتی» با اشاره اینکه پرونده این قاچاق از سوی نیروی انتظامی به اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ارسال شده است، افزود: ارزش این مواد سوختی قاچاق ۲۴ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال بوده که در شعبه تعزیرات حکومتی شبستر رسیدگی شد.

وی اظهار کرد: شعبه پس از دریافت نتایج آزمایشات نمونه های شاهد و استعلامات و دفاعیات متهم، به دلیل ارایه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متهم را با احتساب بهای کالای خارج شده از کشور به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد.

جریمه سه میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریالی متهم استخراج ارز دیجیتال در آذرشهر

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به پرونده ۷۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال در آذرشهر، گفت: این پرونده از سوی ماموران نیروی انتظامی به این اداره کل ارسال و در شعبه ششم تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

حضرتی، ادامه داد: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارایه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت سه میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

قاچاقچی پوشاک خارجی در تبریز ۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به پرونده انواع پوشاک خارجی قاچاق در تبریز گفت: این میزان پوشاک قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال از سوی نیروی انتظامی کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

حضرتی، با بیان اینکه به این پرونده در شعبه ششم تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد، افزود: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارایه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد.

در نیمه نخست سال جاری به دنبال رسیدگی به یک هزار و ۹۲۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در آذربایجان شرقی، قاچاقچیان به پرداخت بیش از ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.