قاچاقچی کودشیمیایی در تبریز یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جریمه شد
قاچاقچی کودشیمیایی در تبریز یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جریمه شد

قاچاقچی کودشیمیایی در تبریز یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جریمه شد تایسیز نیوز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قاچاقچی کودشیمیایی در تبریز به پرداخت یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جریمه محکوم شد. ماموران نیروی انتظامی با کشف ۵۰ کیسه کودشیمیایی یارانه دار از یک دستگاه خودروی نیسان در جاده اسکو- تبریز، پرونده […]

قاچاقچی کودشیمیایی در تبریز یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جریمه شد

قاچاقچی کودشیمیایی در تبریز یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جریمه شد

تایسیز نیوز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قاچاقچی کودشیمیایی در تبریز به پرداخت یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

ماموران نیروی انتظامی با کشف ۵۰ کیسه کودشیمیایی یارانه دار از یک دستگاه خودروی نیسان در جاده اسکو- تبریز، پرونده آن را به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی اظهار کرد: شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تبریز به این پرونده به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: شعبه با بررسی این پرونده، به دلیل ارایه نکردن مدارک قانون اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت جریمه مذکور محکوم کرد.

جریمه سه میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریالی نگهداری کننده غیرمجاز رنگ اسپری در تبریز

حضرتی با بیان اینکه ماموران پلیس اقتصادی از یک انبار در روستای کندرود مقادیری رنگ اسپری کشف کرده و پرونده آن را به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند، ادامه داد: در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز به این پرونده به ارزش سه میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال رسیدگی شد.

وی یادآور شد: شعبه با بررسی اوراق پرونده به دلیل ثبت نکردن کالا در سامانه انبارها، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت جزای نقدی و یک برابر ارزش کالا محکوم کرد.

در سال گذشته در حوزه قاچاق کالا و ارز به دنبال رسیدگی و مختومه شدن سه هزار و ۸۰۲ پرونده تخلف در آذربایجان شرقی، برای قاچاقچیان و متخلفان در این حوزه بیش از ۶ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال جریمه صادر شد.