قتل مرموز وکیل تبریزی در دفتر کارش/ در خیابان انقلاب تبریز رخ داد
قتل مرموز وکیل تبریزی در دفتر کارش/ در خیابان انقلاب تبریز رخ داد

💢 قتل مرموز وکیل تبریزی در دفتر کارش/ در خیابان انقلاب تبریز رخ داد ▫️بعدازظهر پنج‌شنبه بود که گزارش قتل وکیل جوانی در دفتر ثبت ازدواج و طلاق واقع در خیابان انقلاب تبریز به پلیس ۱۱۰ گزارش شد. ▫️به دنبال این گزارش تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای بررسی‌های کارشناسانه به محل حادثه اعزام […]

💢 قتل مرموز وکیل تبریزی در دفتر کارش/ در خیابان انقلاب تبریز رخ داد

▫️بعدازظهر پنج‌شنبه بود که گزارش قتل وکیل جوانی در دفتر ثبت ازدواج و طلاق واقع در خیابان انقلاب تبریز به پلیس ۱۱۰ گزارش شد.

▫️به دنبال این گزارش تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای بررسی‌های کارشناسانه به محل حادثه اعزام و با جسد مرد جوانی روبرو شدند که سرش روی میز کارش قرار گرفته و چهره‌اش کبود است.

▫️همین ظاهر جسد کافی بود تا فرضیه خفه کردن وی و جنایی بودن مرگ این جوان در ذهن کارآگاهان پررنگ تر و تایید شود. بنابراین برای بررسی‌‌های بیشتر با دستور بازپرس ویژه قتل تبریز جسد در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت و تلاش کارآگاهان برای شناسایی عامل قتل این وکیل جوان ادامه دارد.