قطع برق بخش‌هایی از تبریز به دلیل سرقت کابل
قطع برق بخش‌هایی از تبریز به دلیل سرقت کابل

منطقه ولیعصر جنوبی چندین ساعت است با مشکل قطعی برق مواجه است. به گزارش تایسیزنیوز، بنا بر اظهار کارشناسان پاسخگویی به فوریتهای برق تبریز کابلهای شبکه برق منطقه ولیعصر جنوبی مورد سرقت قرار گرفته است. به گفته اهالی این منطقه از نیمه شب گذشته خاموشی سرتاسر این منطقه را فراگرفته است. این در حالی است […]

منطقه ولیعصر جنوبی چندین ساعت است با مشکل قطعی برق مواجه است.

به گزارش تایسیزنیوز، بنا بر اظهار کارشناسان پاسخگویی به فوریتهای برق تبریز کابلهای شبکه برق منطقه ولیعصر جنوبی مورد سرقت قرار گرفته است.

به گفته اهالی این منطقه از نیمه شب گذشته خاموشی سرتاسر این منطقه را فراگرفته است.

این در حالی است که در روزهای گذشته نیز اهالی منطقه شاهد قطعی های مکرر برق شده اند.

علاوه بر مختل شدن امور روزمره، با توجه به کاربرد برق در سیستم‌های گرمایشی نبود برق به مشکل مضاعفی برای مردم تبدیل شده است.