قطع گاز ۹۵ اداره دولتی پرمصرف در آذربایجان شرقی
قطع گاز ۹۵ اداره دولتی پرمصرف در آذربایجان شرقی

قطع گاز ۹۵ اداره دولتی پرمصرف در آذربایجان شرقی مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی: با برودت هوای استان ۵۹۵۰ مورد پایش در استان انجام شده و برای ۳۵۰ مشترک بدمصرف اخطار صادر شده است. در جریان پایش مصارف گاز دستگاه های اجرایی استان، تاکنون جریان گاز ۹۵ مشترک پرمصرف شناسایی و قطع شده […]

قطع گاز ۹۵ اداره دولتی پرمصرف در آذربایجان شرقی

مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی: با برودت هوای استان ۵۹۵۰ مورد پایش در استان انجام شده و برای ۳۵۰ مشترک بدمصرف اخطار صادر شده است.

در جریان پایش مصارف گاز دستگاه های اجرایی استان، تاکنون جریان گاز ۹۵ مشترک پرمصرف شناسایی و قطع شده است.فعلاً در هیچ یک از مناطق استان قطعی گاز نداشته ایم و تداوم روند فعلی مصرف بی رویه علی الخصوص در بخش خانگی، افت فشار گاز را به این استان نیز خواهد رساند.