قلم قرمز قلعه‌نویی روی یازده ستاره ایرانی
قلم قرمز قلعه‌نویی روی یازده ستاره ایرانی

قلم قرمز قلعه‌نویی روی یازده ستاره ایرانی شب گذشته امیر قلعه‌نویی اولین فهرست خود برای تیم ملی را اعلام کرد. در لیست اعلام‌شده از سوی سرمربی جدید تیم ملی نام‌های جدیدی به چشم می‌خورد و غیبت چند ستاره نامدار هم باعث تعجب همگان شد.

قلم قرمز قلعه‌نویی روی یازده ستاره ایرانی

شب گذشته امیر قلعه‌نویی اولین فهرست خود برای تیم ملی را اعلام کرد. در لیست اعلام‌شده از سوی سرمربی جدید تیم ملی نام‌های جدیدی به چشم می‌خورد و غیبت چند ستاره نامدار هم باعث تعجب همگان شد.