قیمت خودرو در بازار امروز
قیمت خودرو در بازار امروز

قیمت خودرو در بازار امروز سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران:هنوز خبری از ورود خودروهای خارجی منتشر نشده است و مردم در خریدهای خود دست نگه داشته اند. درنتیجه، به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد.

قیمت خودرو در بازار امروز

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران:هنوز خبری از ورود خودروهای خارجی منتشر نشده است و مردم در خریدهای خود دست نگه داشته اند. درنتیجه، به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد.