قیمت دلار، وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد
قیمت دلار، وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد

قیمت دلار، وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد 🔹قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی امروز  سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه ۹۹ به ۲۵۹۰۰ تومان رسید و قیمت خرید دلار ۲۴۹۰۰ تومان تعیین شد

قیمت دلار، وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد

🔹قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی امروز  سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه ۹۹ به ۲۵۹۰۰ تومان رسید و قیمت خرید دلار ۲۴۹۰۰ تومان تعیین شد