قیمت سکه ۲۰۰هزار تومان کاهش یافت
قیمت سکه ۲۰۰هزار تومان کاهش یافت

قیمت سکه ۲۰۰هزار تومان کاهش یافت 🔹قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز (شنبه، ۱۶ مهرماه) با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۱۴ مهرماه) با نرخ ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. 🔹سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز کاری […]

قیمت سکه ۲۰۰هزار تومان کاهش یافت

🔹قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز (شنبه، ۱۶ مهرماه) با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۱۴ مهرماه) با نرخ ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.

🔹سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۱۴ مهرماه) ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

🔹همچنین امروز نیم سکه، هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع‌ سکه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد