قیمت عجیب نقاشی «باب راس» که در تلویزیون می‌کشید
قیمت عجیب نقاشی «باب راس» که در تلویزیون می‌کشید

قیمت عجیب نقاشی «باب راس» که در تلویزیون می‌کشید نخستین تابلو نقاشی که‌ «باب راس»، نقاش محبوب آمریکایی در نخستین قسمت از برنامه «لذت نقاشی» خلق کرد، با قیمت ۹.۸۵ میلیون دلار به فروش گذاشته می‌شود.

قیمت عجیب نقاشی «باب راس» که در تلویزیون می‌کشید

نخستین تابلو نقاشی که‌ «باب راس»، نقاش محبوب آمریکایی در نخستین قسمت از برنامه «لذت نقاشی» خلق کرد، با قیمت ۹.۸۵ میلیون دلار به فروش گذاشته می‌شود.