قیمت مرغ اصلاح می‌شود؟
قیمت مرغ اصلاح می‌شود؟

🔻قیمت مرغ اصلاح می‌شود؟ 🔹بیش از یک ماه از تغییر غیررسمی قیمت مرغ می‌گذرد و مصرف‌کنندگان مرغ گرم کامل را حدود ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خریداری می‌کنند. 🔹افزایش قیمتی که تولیدکنندگان آن را ناشی از افزایش هزینه‌های تولید می‌دانند و معتقدند باید قیمت‌ مرغ اصلاح شود. 🔹به نظر می‌رسد هنوز […]

🔻قیمت مرغ اصلاح می‌شود؟

🔹بیش از یک ماه از تغییر غیررسمی قیمت مرغ می‌گذرد و مصرف‌کنندگان مرغ گرم کامل را حدود ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خریداری می‌کنند.

🔹افزایش قیمتی که تولیدکنندگان آن را ناشی از افزایش هزینه‌های تولید می‌دانند و معتقدند باید قیمت‌ مرغ اصلاح شود.

🔹به نظر می‌رسد هنوز تصمیمی برای اصلاح قیمت گرفته نشده و افزایش غیر‌رسمی قیمت مرغ، بازار این کالای پروتئینی را در ابهام قرار داده است.