قیمت کنونی مرغ به نرخ مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
قیمت کنونی مرغ به نرخ مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی:قیمت کنونی مرغ به نرخ مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. 🔹 قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان است که علی رغم تعیین قیمت ۴۹ هزار تومانی برای مرغ زنده در قرارگاه امنیت غذایی، اما هنوز ستاد تنظیم بازار آن را اعلام […]

یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی:قیمت کنونی مرغ به نرخ مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

🔹 قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان است که علی رغم تعیین قیمت ۴۹ هزار تومانی برای مرغ زنده در قرارگاه امنیت غذایی، اما هنوز ستاد تنظیم بازار آن را اعلام نکرده است.

🔹 قیمت مرغ به میزان تولید بستگی دارد به طوریکه با کاهش تولید، افزایش می یابد.