لاریجانی: دلیل ثبت نام نکردنم در انتخابات مجلس را بعدا می گویم
لاریجانی: دلیل ثبت نام نکردنم در انتخابات مجلس را بعدا می گویم

لاریجانی: دلیل ثبت نام نکردنم در انتخابات مجلس را بعدا می گویم/ از اول انقلاب عده ای خالص ساز دنبال حذف دیگران بودند /انقلابیِ کاسب کار می گوید همه پُست ها را باید ما بگیریم  علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس در جمع گروهی از جوانان، در باره موضوعات سیاسی:از اول انقلاب عده ای خالص ساز […]

لاریجانی: دلیل ثبت نام نکردنم در انتخابات مجلس را بعدا می گویم/ از اول انقلاب عده ای خالص ساز دنبال حذف دیگران بودند /انقلابیِ کاسب کار می گوید همه پُست ها را باید ما بگیریم 

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس در جمع گروهی از جوانان، در باره موضوعات سیاسی:از اول انقلاب عده ای خالص ساز می گفتند فقط ما انقلابی هستیم و دنبال حذف دیگران بودند. تلاش برای دو قطبی سازی در کشور وجود دارد . 

گروهی که تفکر وحدت و وفاق را داشتند، افراد حاضر در جریان اصیل انقلابی بودند، نگاه دردمندانه به انقلاب داشتند.

عده‌ای نگاه کاسب‌کارانه به انقلاب داشتند،  انقلابیِ کاسب کار به دنبال این است که بگوید بقیه انقلابی نیستند، ما انقلابی هستیم و همه پست‌ها را ما باید بگیریم.

هر تفکری که بتواند متناسب با نیاز زمان پاسخگو باشد، گسترش پیدا می‌کند و هر تفکری که نتواند خود را با نیازهای زمان تطبیق بدهد، گسترش پیدا نمی‌کند .

{درباره دلیل ثبت نام نکردن در انتخابات}: امور عدمی که دلیل نمی‌خواهد. البته ثبت‌نام نکردن بنده در انتخابات مجلس دوازدهم دلایلی دارد که به موقع آن را می‌گویم.