لایحه حجاب قوه قضائیه: هیچ‌کس حق ندارد به‌زنان بی حجاب توهین کند
لایحه حجاب قوه قضائیه: هیچ‌کس حق ندارد به‌زنان بی حجاب توهین کند

لایحه حجاب قوه قضائیه: هیچ‌کس حق ندارد به‌زنان بی حجاب توهین کند لایحه پیشنهادی قوه قضائیه برای حجاب و عفاف که تذکر، جریمه‌های نقدی و برخی محرومیت‌ها از خدمات اجتماعی را برای مرتکبین جرم کشف حجاب در نظر گرفته از سوی دیگر در ماده ۶ خود تاکید کرده هیچ کس حق اهانت به این افراد […]

لایحه حجاب قوه قضائیه: هیچ‌کس حق ندارد به‌زنان بی حجاب توهین کند

لایحه حجاب قوه قضائیه: هیچ‌کس حق ندارد به‌زنان بی حجاب توهین کند

لایحه پیشنهادی قوه قضائیه برای حجاب و عفاف که تذکر، جریمه‌های نقدی و برخی محرومیت‌ها از خدمات اجتماعی را برای مرتکبین جرم کشف حجاب در نظر گرفته از سوی دیگر در ماده ۶ خود تاکید کرده هیچ کس حق اهانت به این افراد را ندارد.

به گزارش تایسیز نیوز در این ماده آمده: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد»