لزوم شناخت دقیق بازار ها توسط سرمایه گذار واقعی
لزوم شناخت دقیق بازار ها توسط سرمایه گذار واقعی

اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران تاکید کرد:لزوم شناخت دقیق بازار ها توسط سرمایه گذار واقعی اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران با تاکید بر ضرورت شناخت سرمایه گذاران و تولید کنندگان از بازرهای مختلف گفت: سرمایه گذار واقعی به فکر تولید است نه خرید در بازارهای دیگر اما شناخت دقیق این بازار ها می […]

اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران تاکید کرد:لزوم شناخت دقیق بازار ها توسط سرمایه گذار واقعی

اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران با تاکید بر ضرورت شناخت سرمایه گذاران و تولید کنندگان از بازرهای مختلف گفت: سرمایه گذار واقعی به فکر تولید است نه خرید در بازارهای دیگر اما شناخت دقیق این بازار ها می تواند در برنامه های آتی صنایع مفید باشد.

دکتر آلبرت بغزیان در سمینار تخصصی تحلیل بازارهای اقتصاد ایران و جایگاه و نقش وکلای دادگستری در بنگاه های اقتصادی با اشاره به تحولات اقتصادی اظهار کرد: زمانی که ارز ترجیهی مطرح شد تاکید ما بر نظارت دقیق بود و امروز نیز حذف نرخ ارز ترجیهی باید با دقت بیشتری انجام می شد.

وی افزود: کلمه ترجیح ایجاد تبعیض می کند و برای توزیع نیازمند عدالت هستیم.استاد دانشگاه تهران تحلیل بازارهای اقتصادی را مرتبط با شناخت روش های مورد استفاده در آینده پژوهی دانست و افزود: روش های دلفی، واکاوی روندها، نقشه راه، مدل سازی، شبیه سازی، دیده بانی آینده و … نسبت به هر رشته در آینده پژوهی مورد استفاده قرار می گیرد.

بغزیان با اشاره به مثلث بازارها در ایران گفت: طلا، مسکن و بورس اوراق بهادار مثلث بازارها در کشور ما را تشکیل می دهد که در این بین نرخ ارز در کانون تصمیمات قرار دارد.

وی با اشاره به ظرافت و ضرورت دقت در پیش بینی های اقتصادی گفت: واقعیت ها نشان می دهد که پیش بینی های اقتصادی از پیش بینی های ستاره شناسی نیز سخت تر شده است.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته در بازده بیست ساله بهترین بازار بورس و بدترین بازار خودرو بوده است، اما در بازدهی ده ساله سپرده بانکی بدترین و بورس و ارز بهترین بوده و در بازه ۵ ساله شاهد جابجایی بازارها هستیم و این روند ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن تحلیل وضعیت صنایع کوچک کشور گفت: صنایع کوچک و متوسط همه ساله در فرامایشات مقام معظم رهبری جایگاه ویژه ای داشته و از نظر سیاست گذاری حمایت کامل از صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته است و دولت ها به حمایت مکلف شده اند اما باید ببینیم با وجود سیاست گذاری های دقیق آیا حمایت ها در عمل صورت گرفته است یا نه؟

استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: بنگاه های کوچک و متوسط بیش از ۸۹ درصد بنگاه های اقتصادی کشور را تشکیل می دهند در صورتی که حمایتی که باید از این مراکز صوت نگرفته است و حمایت ها مبتنی بر بنگاه های بزرگ بوده است.

بغزیان با اشاره به موانع توسعه و رشد بنگاه های کوچک گفت: این موانع شامل تامین مالی، قوانین مالیاتی عدم ثبات سیاست ها، زیرسلخت ها، نرخ مبادله و … است.