ليورپول پیشنهاد ١۵٠ میلیون پوندی الاتحاد را رد کرد
ليورپول پیشنهاد ١۵٠ میلیون پوندی الاتحاد را رد کرد

ليورپول پیشنهاد ١۵٠ میلیون پوندی الاتحاد را رد کرد در حالی که کمتر از دوازده ساعت تا پایان نقل و انتقالات اروپا زمان باقی مانده، اسکای اسپورت در خبری فوری از رد پیشنهاد ۱۵۰ میلیون پوندی الاتحاد برای خرید محمد صلاح توسط لیورپول خبر داد تا به این ترتیب پرونده انتقال این بازیکن به لیگ […]

ليورپول پیشنهاد ١۵٠ میلیون پوندی الاتحاد را رد کرد

در حالی که کمتر از دوازده ساعت تا پایان نقل و انتقالات اروپا زمان باقی مانده، اسکای اسپورت در خبری فوری از رد پیشنهاد ۱۵۰ میلیون پوندی الاتحاد برای خرید محمد صلاح توسط لیورپول خبر داد تا به این ترتیب پرونده انتقال این بازیکن به لیگ عربستان سعودی بسته شود.