لیزرها و جریمه تراکتور
لیزرها و جریمه تراکتور

لیزرهایی که برای تراکتور گران تمام شد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور را به علت تخلف هوادارانش در دیدار مقابل سپاهان جریمه کرد. به گزارش تایسیز نیوز، بر اساس رای کمیته‌انظباطی، باشگاه تراکتور به دلیل استفاده تماشاگرانش از لیزر در دیدار مقابل سپاهان به دو میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. باشگاه تراکتور مکلف […]

لیزرهایی که برای تراکتور گران تمام شد

لیزرهایی که برای تراکتور گران تمام شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور را به علت تخلف هوادارانش در دیدار مقابل سپاهان جریمه کرد.

به گزارش تایسیز نیوز، بر اساس رای کمیته‌انظباطی، باشگاه تراکتور به دلیل استفاده تماشاگرانش از لیزر در دیدار مقابل سپاهان به دو میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه تراکتور مکلف است، حداکثر یک هفته پس از تاریخ صدور قطعی رای نسبت به پرداخت آن اقدام کند.