لیست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اعلام شد.
لیست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اعلام شد.

🔸لیست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اعلام شد.

🔸لیست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اعلام شد.