ماجرای افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو
ماجرای افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو

ماجرای افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو/ خودروها روی دست خودروسازان می‌ماند؟ امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو: وقتی درباره افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی گفته می‌شود، مردم فکر نکنند که خودرو قرار است در بازار ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. قیمتی که شما در حال حاضر در بازار خودرو می‌بینید، هیچ […]

ماجرای افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو/ خودروها روی دست خودروسازان می‌ماند؟

امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو: وقتی درباره افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی گفته می‌شود، مردم فکر نکنند که خودرو قرار است در بازار ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

قیمتی که شما در حال حاضر در بازار خودرو می‌بینید، هیچ ربطی به کارخانه ندارد.

اگر فرمول شورا به درستی اجرا شود و دولت دوباره سیخ جدیدی نزند و مانع جدیدی جلوی خودروسازان نگذارد، می‌توانیم امیدوار باشیم که سال بعد، سال خوبی باشد. اما من شخصا خیلی امیدوار نیستم