مادر و پسر زلزله زده خویی در چادر جان باختند
مادر و پسر زلزله زده خویی در چادر جان باختند

مادر و پسر زلزله زده خویی در چادر جان باختند 🔹مادر ۸۰ ساله و پسر ۵۵ ساله زلزله زده اهل فیرورق خوی به علت گازگرفتگی ناشی از مصرف زغال در داخل چادر با هدف گرمایشی جان خود را از دست دادند.

مادر و پسر زلزله زده خویی در چادر جان باختند

🔹مادر ۸۰ ساله و پسر ۵۵ ساله زلزله زده اهل فیرورق خوی به علت گازگرفتگی ناشی از مصرف زغال در داخل چادر با هدف گرمایشی جان خود را از دست دادند.