مادر ژاپنی شهید محمد بابایی به فرزند شهیدش پیوست
مادر ژاپنی شهید محمد بابایی به فرزند شهیدش پیوست

مادر ژاپنی شهید محمد بابایی به فرزند شهیدش پیوست 🔹سبا بابایی (کونیکو یامامورا) مادر شهید محمد بابایی، ظهر امروز در بیمارستان خاتم الانبیا درگذشت. 🔹این مادر شهید از چندی قبل به علت ضایعه تنفسی در بیمارستان بستری بود.

مادر ژاپنی شهید محمد بابایی به فرزند شهیدش پیوست

🔹سبا بابایی (کونیکو یامامورا) مادر شهید محمد بابایی، ظهر امروز در بیمارستان خاتم الانبیا درگذشت.

🔹این مادر شهید از چندی قبل به علت ضایعه تنفسی در بیمارستان بستری بود.