مارتینس از هدایت بلژیک استعفا کرد
مارتینس از هدایت بلژیک استعفا کرد

مارتینس از هدایت بلژیک استعفا کرد 🔹روبرتو مارتینس بلافاصله پس از شکست در مرحله گروهی جام جهانی از سمت سرمربیگری تیم ملی بلژیک استعفا کرد.

مارتینس از هدایت بلژیک استعفا کرد

🔹روبرتو مارتینس بلافاصله پس از شکست در مرحله گروهی جام جهانی از سمت سرمربیگری تیم ملی بلژیک استعفا کرد.