مازیار لرستانی خبر ازدواجش را تکذیب کرد
مازیار لرستانی خبر ازدواجش را تکذیب کرد

مازیار لرستانی خبر ازدواجش را تکذیب کرد مازیار لرستانی در خصوص عکس منتشر شده از او و خبر ازدواجش، اعلام کرد: من تاکنون ازدواج نکرده‌ام و علت این اخبار نادرست را نمی‌دانم. 🔹همچنین او تاکید کرد تصویر منتشر شده، عکس دندانپزشک من است./باشگاه

مازیار لرستانی خبر ازدواجش را تکذیب کرد

مازیار لرستانی در خصوص عکس منتشر شده از او و خبر ازدواجش، اعلام کرد: من تاکنون ازدواج نکرده‌ام و علت این اخبار نادرست را نمی‌دانم.

🔹همچنین او تاکید کرد تصویر منتشر شده، عکس دندانپزشک من است./باشگاه