ماشین‌سازان تست کرونا دادند
ماشین‌سازان تست کرونا دادند

ماشین‌سازان تست کرونا دادند اعضای تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز تست کرونا دادند. به گزارش تایسیز نیوز، اعضای تیم ماشین‌سازی تبریز تست کرونا دادند تا با مشخص شدن نتیجه آزمایشات «پی سی آر» راهی مشهد شوند. کادر پزشکی یک آزمایشگاه خصوصی در محل تمرین این تیم حضور یافت و از تمامی اعضای این تیم آزمایشات شناسایی […]

ماشین‌سازان تست کرونا دادند

ماشین‌سازان تست کرونا دادند

اعضای تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز تست کرونا دادند.

به گزارش تایسیز نیوز، اعضای تیم ماشین‌سازی تبریز تست کرونا دادند تا با مشخص شدن نتیجه آزمایشات «پی سی آر» راهی مشهد شوند.

کادر پزشکی یک آزمایشگاه خصوصی در محل تمرین این تیم حضور یافت و از تمامی اعضای این تیم آزمایشات شناسایی ویروس کرونا گرفته شد.

تیم ماشین‌سازی از هفته اول لیگ برتر روز شنبه هفدهم آبان ماه میهمان شهر خودرو خواهد بود.