مالیات گرفته‌شده از خودروها و خانه‌های لوکس فقط ۴۷۱ میلیارد تومان!
مالیات گرفته‌شده از خودروها و خانه‌های لوکس فقط ۴۷۱ میلیارد تومان!

مالیات گرفته‌شده از خودروها و خانه‌های لوکس فقط ۴۷۱ میلیارد تومان! طبق آخرین آمار، دولت از محل مالیات خودروهای لوکس در ۱۱ ماهه امسال ۴۷۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. البته دولت برای سال آینده روی این خودروها حساب باز کرد و در لایحه بودجه پیش‌بینی کرد که صاحبان خودروهای بالای ۱.۵ میلیارد تومان، مالیات […]

مالیات گرفته‌شده از خودروها و خانه‌های لوکس فقط ۴۷۱ میلیارد تومان!

طبق آخرین آمار، دولت از محل مالیات خودروهای لوکس در ۱۱ ماهه امسال ۴۷۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

البته دولت برای سال آینده روی این خودروها حساب باز کرد و در لایحه بودجه پیش‌بینی کرد که صاحبان خودروهای بالای ۱.۵ میلیارد تومان، مالیات پرداخت کنند.

اما مجلس به این نتیجه رسید که صاحبان خودروهای بالای سه میلیارد تومان مالیات بدهند و رقمی را که دولت پیش‌بینی کرده بود در هاله‌ای از ابهام برد.