مانی حقیقی هم ممنوع الخروج شد
مانی حقیقی هم ممنوع الخروج شد

🔻مانی حقیقی هم ممنوع الخروج شد 🔹پاسپورت مانی حقیقی، کارگردان و بازیگر  ایرانی روز پنجشنبه ۲۱ مهر در فرودگاه ضبط شده است. او خبر داده که هنگام عزیمت به لندن برای حضور در اکران فیلم جدیدش، اجازه خروج نیافت.

🔻مانی حقیقی هم ممنوع الخروج شد

🔹پاسپورت مانی حقیقی، کارگردان و بازیگر  ایرانی روز پنجشنبه ۲۱ مهر در فرودگاه ضبط شده است. او خبر داده که هنگام عزیمت به لندن برای حضور در اکران فیلم جدیدش، اجازه خروج نیافت.