ماکرون: بازگشت روسیه و اوکراین به میز مذاکره، را‌ه‌حل پایان مناقشه جاری است
ماکرون: بازگشت روسیه و اوکراین به میز مذاکره، را‌ه‌حل پایان مناقشه جاری است

🔴 ماکرون: بازگشت روسیه و اوکراین به میز مذاکره، را‌ه‌حل پایان مناقشه جاری است 🔹«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه گفت که بازگشت روسیه و اوکراین به میز مذاکره، را‌ه‌حل پایان مناقشه جاری است. 🔹ماکرون با انتقاد از تصمیم روسیه مبنی بر بسیج کردن نیروهای ذخیره نظامی برای حضور در جنگ اوکراین، گفت که این اقدام باعث […]

🔴 ماکرون: بازگشت روسیه و اوکراین به میز مذاکره، را‌ه‌حل پایان مناقشه جاری است

🔹«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه گفت که بازگشت روسیه و اوکراین به میز مذاکره، را‌ه‌حل پایان مناقشه جاری است.

🔹ماکرون با انتقاد از تصمیم روسیه مبنی بر بسیج کردن نیروهای ذخیره نظامی برای حضور در جنگ اوکراین، گفت که این اقدام باعث از دست دادن فرصت برای حرکت به سوی صلح می‌شود.