ما را محترمانه اخراج کردند
ما را محترمانه اخراج کردند

دانشگاه آزاد می‌گوید تدریس باید توسط افراد انقلابی انجام شود/ ما را محترمانه اخراج کردند 🔹سوسن صفاوردی استاد دانشگاه آزاد که به تازگی به اجبار بازنشسته شده، گفت: ما را به این دلیل که به زعم آنها انقلابی نیستیم، محترمانه اخراج کرده‌اند چون رییس دانشکده می‌گوید تدریس باید توسط افراد انقلابی انجام شود.

دانشگاه آزاد می‌گوید تدریس باید توسط افراد انقلابی انجام شود/ ما را محترمانه اخراج کردند

🔹سوسن صفاوردی استاد دانشگاه آزاد که به تازگی به اجبار بازنشسته شده، گفت: ما را به این دلیل که به زعم آنها انقلابی نیستیم، محترمانه اخراج کرده‌اند چون رییس دانشکده می‌گوید تدریس باید توسط افراد انقلابی انجام شود.