مبادی ورودی و خروجی کلانشهر تبریز و کلیه شهرستان های آذربایجان شرقی به روی قاچاقچیان چوب بسته خواهد شد.
مبادی ورودی و خروجی کلانشهر تبریز و کلیه شهرستان های آذربایجان شرقی به روی قاچاقچیان چوب بسته خواهد شد.

مبادی ورودی و خروجی کلانشهر تبریز و کلیه شهرستان های آذربایجان شرقی به روی قاچاقچیان چوب بسته خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی:دکتر داودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در خصوص قاچاق چوب در استان اعلام داشتند مبادی ورودی و خروجی کلانشهر تبریز و […]

مبادی ورودی و خروجی کلانشهر تبریز و کلیه شهرستان های آذربایجان شرقی به روی قاچاقچیان چوب بسته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی:دکتر داودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در خصوص قاچاق چوب در استان اعلام داشتند مبادی ورودی و خروجی کلانشهر تبریز و کلیه شهرستان های آذربایجان شرقی به روی قاچاقچیان چوب بسته خواهد شد.

در راستای حفظ ذخایر جنگلی بخصوص ذخیره گاه های جنگلی ارسباران و  با پیگیری ها و هماهنگی های صورت گرفته با دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی، و دستور ایشان به رئیس محترم پلیس راه انتظامی استان آذربایجان شرقی و کلیه دادستان های محترم عمومی و انقلاب شهرستان ها و روسای محترم حوزه های قضایی بخش های تابعه استان آذربایجانشرقی،مبنی بر توقیف کلیه وسایل نقلیه حمل بار  چوب آلات جنگلی و همچنین چوب آلات باغی و غیر باغی بدون اخذ مجوز  از ادارت منابع طبیعی و آبخیزداری صادر گردید، این دستور که از مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ به مراجع مذکور ابلاغ گردیده است، مقرر  شد از این پس در صورت مشاهده خودروهای حمل بار چوب آلات بدون اخذ مجوز مربوطه، قاچاق محسوب گردیده که ضمن توقیف آن توسط پلیس راه های استان، موضوع به یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستانها گزارش تا پرونده تخلف جهت  برخورد قانونی با متخلفان به مراجع قضایی ذیربط ارسال گردد.