مترو و اتوبوس BRT این هفته برای عموم شهروندان تبریزی «رایگان» است
مترو و اتوبوس BRT این هفته برای عموم شهروندان تبریزی «رایگان» است

💢 مترو و اتوبوس BRT این هفته برای عموم شهروندان تبریزی «رایگان» است ◽️بنا بر اعلام رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در هفته ابتدای مهرماه مترو و اتوبوس BRT برای عموم شهروندان رایگان است.

💢 مترو و اتوبوس BRT این هفته برای عموم شهروندان تبریزی «رایگان» است

◽️بنا بر اعلام رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در هفته ابتدای مهرماه مترو و اتوبوس BRT برای عموم شهروندان رایگان است.