مجازات سنگین برای دختری که پشت پرده قتل اعضای خانواده‌اش بود
مجازات سنگین برای دختری که پشت پرده قتل اعضای خانواده‌اش بود

🔸️مجازات سنگین برای دختری که پشت پرده قتل اعضای خانواده‌اش بود 🔹️دختر جوانی که با همدستی نامزدش و پسری دیگر اعضای خانواده‌اش را کشته و در اسید سوزانده است، از سوی قضات دادگاه کیفری استان تهران محکوم شد. 🔹️این دختر به همراه نامزدش و همدست دیگرشان به مجازات‌های قصاص، دیه و زندان محکوم شدند. 🔹️این […]

🔸️مجازات سنگین برای دختری که پشت پرده قتل اعضای خانواده‌اش بود

🔹️دختر جوانی که با همدستی نامزدش و پسری دیگر اعضای خانواده‌اش را کشته و در اسید سوزانده است، از سوی قضات دادگاه کیفری استان تهران محکوم شد.

🔹️این دختر به همراه نامزدش و همدست دیگرشان به مجازات‌های قصاص، دیه و زندان محکوم شدند.

🔹️این پرونده سال ۹۹ زمانی تشکیل شد که جوانی به پلیس مراجعه کرد و گفت متوجه شده دوستش با همدستی نامزدش اعضای خانواده او را کشته‌اند.