مجتبی ذوالنوری: مسئولان چینی خود را در مسیر کج صهیونیست‌ها قرار ندهند
مجتبی ذوالنوری: مسئولان چینی خود را در مسیر کج صهیونیست‌ها قرار ندهند

مجتبی ذوالنوری: مسئولان چینی خود را در مسیر کج صهیونیست‌ها قرار ندهند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:به مسئولان چینی تذکر می دهم که خود را در مسیر کجی که صهیونیست ها و محور عبری – عربی طراحی کردند، قرار نداده و به مسیر درست باز گردند.

مجتبی ذوالنوری: مسئولان چینی خود را در مسیر کج صهیونیست‌ها قرار ندهند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:به مسئولان چینی تذکر می دهم که خود را در مسیر کجی که صهیونیست ها و محور عبری – عربی طراحی کردند، قرار نداده و به مسیر درست باز گردند.