«مجتبی محرمی» در بیمارستان بستری شد
«مجتبی محرمی» در بیمارستان بستری شد

«مجتبی محرمی» در بیمارستان بستری شد 🔹 مجتبی محرمی مدافع چپ اسبق پرسپوليس و تیم ملی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد

«مجتبی محرمی» در بیمارستان بستری شد

🔹 مجتبی محرمی مدافع چپ اسبق پرسپوليس و تیم ملی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد