مجلس باید برای موضوع مستمری بازنشستگان سایر سطوح، جواب قانع کننده‌ای ارائه دهد
مجلس باید برای موضوع مستمری بازنشستگان سایر سطوح، جواب قانع کننده‌ای ارائه دهد

✅مجلس باید برای موضوع مستمری بازنشستگان سایر سطوح، جواب قانع کننده‌ای ارائه دهد کریم صادقزاده( فعال کارگری آذربایجان شرقی):🔸مشکلات معیشتی بازنشستگان در حقیقت اظهر‌من‌الشمس است و بارها به آن اشاره شده‌‌است. 🔸در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح تمامی صحبتها و نامه‌نگاری‌های لازم را انجام دادیم و اکنون تا زمان رای نهایی سکوت می‌کنیم. […]

✅مجلس باید برای موضوع مستمری بازنشستگان سایر سطوح، جواب قانع کننده‌ای ارائه دهد

کریم صادقزاده( فعال کارگری آذربایجان شرقی):🔸مشکلات معیشتی بازنشستگان در حقیقت اظهر‌من‌الشمس است و بارها به آن اشاره شده‌‌است.

🔸در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح تمامی صحبتها و نامه‌نگاری‌های لازم را انجام دادیم و اکنون تا زمان رای نهایی سکوت می‌کنیم.

🔸اکنون توپ در میدان مجلس است! و انتظار داریم مجلس برای این موضوع یک پاسخ قانع کننده ارائه دهد و فکری اساسی کند که موجب رضایت قشر بازنشسته شود.