مجلس چهارشنبه صلاحیت مرتضوی برای وزارت کار را بررسی می‌کند
مجلس چهارشنبه صلاحیت مرتضوی برای وزارت کار را بررسی می‌کند

🔻مجلس چهارشنبه صلاحیت مرتضوی برای وزارت کار را بررسی می‌کند 🔹سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس از بررسی صلاحیت صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه چهارشنبه هفته جاری مجلس خبر داد.

🔻مجلس چهارشنبه صلاحیت مرتضوی برای وزارت کار را بررسی می‌کند

🔹سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس از بررسی صلاحیت صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه چهارشنبه هفته جاری مجلس خبر داد.