محجبه شدن وزیر خارجه بوسنی در نشست خبری با امیرعبداللهیان
محجبه شدن وزیر خارجه بوسنی در نشست خبری با امیرعبداللهیان

محجبه شدن وزیر خارجه بوسنی در نشست خبری با امیرعبداللهیان خبرنگار سی‌ان‌ان از وزیر خارجه ایران درباره اغتشاشات اخیر سؤال پرسید که امیرعبداللهیان در پاسخ به او گفت اغتشاشات در ایران تمام شده و می‌توانید به ایران سفر کنید و از نزدیک ببینید. بعد از این سؤال، وزیر خارجه بوسنی در حمایت از پاسخ وزیر […]

محجبه شدن وزیر خارجه بوسنی در نشست خبری با امیرعبداللهیان

خبرنگار سی‌ان‌ان از وزیر خارجه ایران درباره اغتشاشات اخیر سؤال پرسید که امیرعبداللهیان در پاسخ به او گفت اغتشاشات در ایران تمام شده و می‌توانید به ایران سفر کنید و از نزدیک ببینید.

بعد از این سؤال، وزیر خارجه بوسنی در حمایت از پاسخ وزیر خارجه ایران به سؤال خبرنگار سی‌ان‌ان روسری بر سر کرد و گفت: تصور کنید اگر من امروز از روسری استفاده کنم، واکنش شما خبرنگاران چه بود؟ می‌گفتید چرا از حجاب دفاع می‌کنید؟ شما پیش داوری می‌کنید.