محدودیت صادراتی آمریکا برای ۲۴ شرکت بخاطر ارتباط با ایران و روسیه
محدودیت صادراتی آمریکا برای ۲۴ شرکت بخاطر ارتباط با ایران و روسیه

محدودیت صادراتی آمریکا برای ۲۴ شرکت بخاطر ارتباط با ایران و روسیه 🔹دولت ایالات متحده آمریکا نام ۲۴شرکت را به دلیل حمایت از بخش نظامی و دفاعی روسیه، فعالیت‌های هسته‌ای پاکستان و تامین قطعات برای یک شرکت ایرانی به فهرست کنترل صادراتی افزود.

محدودیت صادراتی آمریکا برای ۲۴ شرکت بخاطر ارتباط با ایران و روسیه

🔹دولت ایالات متحده آمریکا نام ۲۴شرکت را به دلیل حمایت از بخش نظامی و دفاعی روسیه، فعالیت‌های هسته‌ای پاکستان و تامین قطعات برای یک شرکت ایرانی به فهرست کنترل صادراتی افزود.