محرم اینجه نامزد انتخابات ترکیه از رقابت کنار کشید
محرم اینجه نامزد انتخابات ترکیه از رقابت کنار کشید

محرم اینجه نامزد انتخابات ترکیه از رقابت کنار کشید محرم اینجه نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و مورد حمایت حزب متبوع خود(حزب مملکت) از رقابت انتخاباتی ترکیه کنار کشید و انصراف داد. با انصراف اینجه از رقابت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه سه روز مانده به رای گیری، انتخابات در روز یکشنبه هفته آینده بین […]

محرم اینجه نامزد انتخابات ترکیه از رقابت کنار کشید

محرم اینجه نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و مورد حمایت حزب متبوع خود(حزب مملکت) از رقابت انتخاباتی ترکیه کنار کشید و انصراف داد.

با انصراف اینجه از رقابت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه سه روز مانده به رای گیری، انتخابات در روز یکشنبه هفته آینده بین «رجب طیب اردوغان» نامزد مورد حمایت ائتلاف جمهور، «کمال قلیچداراوغلو» نامزد مورد حمایت احزاب میز ششگانه و ائتلاف ملت و «سینان اوغان» نامزد مورد حمایت ائتلاف «آتا» ادامه خواهد یافت.