محرومیت دو جلسه‌ای برای «ساپینتو»
محرومیت دو جلسه‌ای برای «ساپینتو»

🔻محرومیت دو جلسه‌ای برای «ساپینتو» 🔹کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرمربی استقلال را به‌دلیل رفتار غیرورزشی نسبت به مربی تیم مقابل به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و بابت رفتار غیرورزشی نسبت به مقام رسمی به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از همراهی تیم (با لحاظ نمودن محرومیت تعلیقی […]

🔻محرومیت دو جلسه‌ای برای «ساپینتو»

🔹کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرمربی استقلال را به‌دلیل رفتار غیرورزشی نسبت به مربی تیم مقابل به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و بابت رفتار غیرورزشی نسبت به مقام رسمی به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از همراهی تیم (با لحاظ نمودن محرومیت تعلیقی وی) محکوم می‌شود.