محسن رضایی: بزودی به مسئله نظام بانکی ورود خواهیم کرد
محسن رضایی: بزودی به مسئله نظام بانکی ورود خواهیم کرد

محسن رضایی: بزودی به مسئله نظام بانکی ورود خواهیم کرد معاون اقتصادی ریاست جمهوری: برای اصلاحات نیاز به یک بسیج عمومی داریم، ما بزودی به مسئله نظام بانکی که دستور رهبر معظم انقلاب هم است، وارد خواهیم شد. 🔹نظام بانکی حتما باید درست شود البته این کار مغایر با قیمت‌گذاری است.

محسن رضایی: بزودی به مسئله نظام بانکی ورود خواهیم کرد

معاون اقتصادی ریاست جمهوری: برای اصلاحات نیاز به یک بسیج عمومی داریم، ما بزودی به مسئله نظام بانکی که دستور رهبر معظم انقلاب هم است، وارد خواهیم شد.

🔹نظام بانکی حتما باید درست شود البته این کار مغایر با قیمت‌گذاری است.